000005407 001__ 5407
000005407 005__ 20210726102535.0
000005407 037__ $$aOUTRTLK-2021-0021
000005407 100__ $$aVanlommel, Petra
000005407 245__ $$aWat hebben Zon, satellieten en vliegtuigen gemeen? Ruimteweer! 
000005407 260__ $$c2020
000005407 269__ $$c2020-10-10
000005407 520__ $$aDe Zon maakt het weer in ruimte, satellieten houden de Zon en het ruimteweer in de gaten en vliegtuigen passen maar beter op voor ruimteweer.  Ruimteweer, het is me wat!  
000005407 594__ $$aSTCE
000005407 773__ $$tSoap box Science Brussels
000005407 8560_ $$fpetra.vanlommel@observatoire.be
000005407 980__ $$aOUTRTLK