2004
Ref: SIDCimport-1326

Solar and Heliospheric Phenomena in October-November 2003: Causes and Effects

Veselovsky, I.S. ; Panasyuk, M.I. ; Avdyushin, S.I. ; Bazilevskaya, G.A. ; Belov, A.V. ; Bogachev, S.A. ; Bogod, V.M. ; Bogomolov, A.V. ; Bothmer, V. ; Boyarchuk, K.A. ; Vashenyuk, E.V. ; Vlasov, V.I. ; Gnezdilov, A.A. ; Gorgutsa, R.V. ; Grechnev, V.V. ; Denisov, Yu.I. ; Dmitriev, A.V. ; Dryer, M. ; Yermolaev, Yu.I. ; Eroshenko, E.A. ; Zherebtsov, G.A. ; Zhitnik, I.A. ; Zhukov, A.N. ; Zastenker, G.N. ; Zelenyi, L.M. ; Zel'dovich, M.A. ; Ivanov-Kholodnyi, G.S. ; Ignat'ev, A.P. ; Ishkov, V.N. ; Kolomiytsev, O.P. ; Krasheninnikov, I.A. ; Kudela, K. ; Kuzhevsky, B.M. ; Kuzin, S.V. ; Kuznetsov, V.D. ; Kuznetsov, S.N. ; Kurt, V.G. ; Lazutin, L.L. ; Leshchenko, L.N. ; Litvak, M.L. ; Logachev, Yu.I. ; Lawrence, G. ; Markeev, A.K. ; Makhmutov, V.S. ; Mitrofanov, A.V. ; Mitrofanov, I.G. ; Morozov, O.V. ; Myagkova, I.N. ; Nusinov, A.A. ; Oparin, S.N. ; Panasenco, O.A. ; Pertsov, A.A. ; Petrukovich, A.A. ; Podorol'sky, A.N. ; Romashets, E.P. ; Svertilov, S.I. ; Svidsky, P.M. ; Svirzhevskaya, A.K. ; Svirzhevsky, N.S. ; Slemzin, V.A. ; Smith, Z. ; Sobel'man, I.I. ; Sobolev, D.E. ; Sto


published in Cosmic Research, 42, pp. 435-488 (2004)


Links: link


The record appears in these collections:
Royal Observatory of Belgium > Solar Physics & Space Weather (SIDC)
Science Articles > Peer Reviewed Articles Record created 2016-02-22, last modified 2016-02-22