@article{Olivera:1662,
   author    = "Olivera, C. and Riera, A. and Lambert, Jérôme and Banda,
            E. and Alexandre, Pierre",
   title     = "{Els Terratrèmols de l'any 1373 al Pirineu: Efectes a
            Espanya i França}",
   year     = "1994",
}