000001662 001__ 1662
000001662 005__ 20160222141732.0
000001662 020__ $$a978-8439331711
000001662 037__ $$aSISMOimport-179
000001662 100__ $$aOlivera, C.
000001662 245__ $$aEls Terratrèmols de l'any 1373 al Pirineu: Efectes a Espanya i França
000001662 260__ $$aBarcelona$$bPublicacio del Servei Geologic de Catalunya, Monografies num. 3$$c1994
000001662 300__ $$a220
000001662 700__ $$aRiera, A.
000001662 700__ $$aLambert, Jérôme
000001662 700__ $$aBanda, E.
000001662 700__ $$aAlexandre, Pierre
000001662 980__ $$aBOOK